DEĞERLİ KATILIMCILAR;
Kongremiz ÜAK doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. ISBN almış tam metin kitabımız online olarak yayımlanacaktır.
Saygılarımızla.