AMAÇ KAPSAM

Pandemi nedeniyle tüm dünya zorlu bir dönemden geçmekte. Küresel iklim krizi ise etkilerini her geçen gün daha fazla göstermekte. Karşı karşıya olduğumuz bu ve benzeri birçok önemli sorunun başlıca nedenleri arasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre sorunları ve politikaları olduğu gibi, bu sorunların aşılmasının da ancak bu alandaki bilimsel çalışmalar ile mümkün olacağı açıktır. İçinden geçmekte olduğumuz günler, bilime olan ihtiyacımızı çok daha net bir şekilde ortaya koymaktadır.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nın kuruluş amaçları arasında, ana yönetmeliğinde de belirtildiği üzere, üye/meslektaş açısından çevre ve çevre mühendisliği konusundaki gelişmeleri tartışmaya açarak kamuoyuna ve meslektaşların ilgisine ve bilgisine sunmak, kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi birikiminin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kongre ve benzeri çalışmalar yapmak yer almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, 1992 yılından başlanarak iki yılda bir olmak üzere bugüne kadar 13 kez Çevre Mühendisliği Kongresi düzenlenmiştir.

Bir önceki Gebze/KOCAELİ'de düzenlenen kongrenin, bu yıl 14. Ulusal ve 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi olarak pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi ortamda düzenlenmesi planlanmaktadır. Başta belirtilen güncel sorunlardan yola çıkılarak, bu yılki kongrenin ana başlığı "İklim Krizi ve Çevre Politikaları" olarak belirlenmiştir. Yurt içi ve yurt dışından çevre ile ilgili konularda çalışmalar yürüten akademisyen, öğrenci, kamu ve özel sektörden tüm paydaşların biraraya gelerek, ana başlıkla sınırlı olmamak üzere, ekoloji, çevre ve çevre mühendisliği alanındaki son bilimsel ve teknolojik çalışmaları ve gelişmeleri paylaşmaları, tartışmaları, görüş alışverişinde bulunmaları ve işbirlikleri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.